EIXEMPLES MEMORIA

martes, 9 de septiembre de 2014

AVANTPROJECTE I MEMORIA

ARA ET MOSTREM UNA GUIA DE L'AVANTPROJECTE I DE LA MEMORIA, QUE PODRÀS UTILITZAR PER A LES ACTIVITATS QUE ET PLANTEJAREM AL LLARG DEL CURS

AVANTPROJECTE:
Als alumnes els repartim aquests dossier, per a que tinguen una mena de guió per redactar qualsevol activitat que plantegem al curs.


AVANTPROJECTE  __________________________


Objectius:

-          Conèixer les característiques i propietats del material ______________
-          Conèixer i saber utilitzar les ferramentes
-          Treballar sempre respectant les normes d’higiene i seguretat en el taller
-          Saber interpretar i realitzar croquis i plànols tècnics
-          Treballar en equip: compartir informació i tasques, respectant totes les opinions i formes de treballar
-          __________________________________________________________
-          __________________________________________________________
-          __________________________________________________________
-          __________________________________________________________

Condicions inicials:

-          Materials que s’han d’utilitzar:
-          Dimensions màximes del projecte:
-          Components imprescindibles que ha de tenir:
-          Temps màxim per a realitzar el projecte:
-          Bon acabament
-          Components ben ajustats

Croquis inicials:
(Dibuixa almenys tres propostes o idees del projecte a realitzar)Croquis del projecte elegit:
(De totes les propostes que heu pensat, dibuixa ací la que heu triat)

Plànols de conjunt:
(Dibuixa ací els plànols (alçat, planta i perfil) del projecte. Recorda: amb regla i a l’escala mes adequada)
Plànols d’especejament:
(Dibuixa ací els plànols (alçat, planta i perfil) de cadascuna de les peces que formen el projecte. Recorda: amb regla i a l’escala mes adequada)


Llistat de materials:
(Material és tot allò que s’utilitza en el projecte i es queda formant part del projecte; per exemple: fusta, caragols, cola blanca, etc.)

-           
-           
-           

-           
-           
-           Llistat de ferramentes:
(Ferramentes és tot allò que s’utilitza per a treballar els materials i que no es queda formant part del projecte; per exemple: llapis, regla, tornavis, serra, etc.)

-           
Full de processos:

(Ací s’han d’escriure amb detall totes les operacions i treballs que aneu a fer per a realitzar el projecte. Ës com si fora les instruccions de fabricació i muntatge del projecte)

-          Fer l’avantprojecte
-          Dibuixar cadascuna de les peces sobre el material a treballar
-           
  MEMÒRIA:

Acabada l’activitat els repartirem aqueta altra guia, per fer  la memòria final de l’activitat, aquest treball com també l’avantprojecte son personals.
MEMÒRIA  ___________________________


Objectius:

-          Conèixer les característiques i propietats del material ______________
-          Conèixer i saber utilitzar les ferramentes
-          Treballar sempre respectant les normes d’higiene i seguretat en el taller
-          Saber interpretar i realitzar croquis i plànols tècnics
-          Treballar en equip: compartir informació i tasques, respectant totes les opinions i formes de treballar
-          ________________________________________________________
-          ________________________________________________________
Condicions inicials:

-          Materials que s’han d’utilitzar:
-          Dimensions màximes del projecte:
-          Components imprescindibles que ha de tenir:
-          Temps màxim per a realitzar el projecte:
-          Bon acabament
-          Components ben ajustats

Croquis del projecte elegit:
(De totes les propostes que heu pensat, dibuixa ací la que heu triat)
Plànols de conjunt:
(Dibuixa ací els plànols (alçat, planta i perfil) del projecte. Recorda: amb regla i a l’escala mes adequada)


Plànols d’especejament:
(Dibuixa ací els plànols (alçat, planta i perfil) de cadascuna de les peces que formen el projecte. Recorda: amb regla i a l’escala mes adequada)Llistat de materials:
(Material és tot allò que s’utilitza en el projecte i es queda formant part del projecte; per exemple: fusta, caragols, cola blanca, etc.)

-           
-           
-           

-           
-           
-           Llistat de ferramentes:
(Ferramentes és tot allò que s’utilitza per a treballar els materials i que no es queda formant part del projecte; per exemple: llapis, regla, tornavis, serra, etc.)

-           
-           

-           
-           Full de processos:
(Ací s’han d’escriure amb detall totes les operacions i treballs que heu fet en la realització del projecte. Ës com si fora les instruccions de fabricació i muntatge del projecte)

-          Fer l’avantprojecte
-          Dibuixar cadascuna de les peces sobre el material a treballar


Conclusió i avaluació:
(Ací s’ha d’escriure la valoració personal del projecte, si heu tingut algun problema, com l’heu solucionat, quines coses canviarieu, què vos ha agradat més...)